8: Anstændige Jobs og Økonomisk Vækst

Det ottende verdensmål handler om at fremme vedvarende, inklusiv og bæredygtig økonomisk vækst, fuld og produktiv beskæftigelse, samt anstændigt arbejde til alle.

For at give så mange som muligt en produktiv beskæftigelse kræver det økonomisk vækst.

FN har sat et mål, der hedder en økonomisk vækst på 7 % for de mindre udviklede lande, hvilket vil være med til at fordoble levestandarden. Mål 8 hænger også meget sammen med mål 5 om ligestilling mellem kønnene, og mål 10 der skal hjælpe med at mindske ulighed. Det er desuden vigtigt for fremtiden, at den økonomiske vækst er baseret på bæredygtige løsninger, og ikke ødelægger miljøet ved udelukkende at være baseret på fossile råstoffer. 

I Tønder Kommune arbejder vi for at mindske andelen af borgere udenfor arbejdsmarkedet, og hos Folketinget arbejdes der med nationale retningslinjer, som skal sikre bæredygtige løsninger for virksomheder.  

For at læse mere om FN's Verdensmål nr. 8: Anstændige Jobs og Vækst, kan du se de forskellige delmål herunder eller læse mere her: https://www.verdensmaal.org/8-anstaendige-jobs-og-oekonomisk-vaekst

Delmål 8.1: Skab Bæredygtig Økonomisk Vækst

Delmål 8.2: Opnå Højere Økonomisk Produktivitet Gennem Teknologi Og Innovation

Delmål 8.3: Der Skaber Jobs Og Fremmer Virksomheder

Delmål 8.4: Brug Ressourcerne Effektivt I Forbrug Og Produktion 

Delmål 8.5: Skab Fuld Beskæftigelse Og Anstændigt Arbejde Med Lige Løn

Delmål 8.6: Hjælp Unge I Arbejde, Uddannelse og Praktik

Delmål 8.7: Afskaf Moderne Slaveri, Menneskehandel Og Børnearbejde

Delmål 8.8: Beskyt Arebjdstagerrettigheder, Og Skab Sikre Arbejdsmiljøer

Delmål 8.9: Støt Op Om Bæredygtig Turisme 

Delmål 8.10: Giv Alle Adgang Til Banker, Forskning Og Finansielle Tjenesteydelser 

Delmål 8.A: Støt "Aid For Trade"

Delmål 8.B: Udarbejd En Global Strategi For At Få Unge I Arbejde