4: Kvalitetsuddannelse

Det fjerde af FN's Verdensmål skal være med til at sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelser, og fremme alles muligheder for livslang læring.

For mange bliver mål 4 anset, som et af de vigtigste af verdensmålene. Uddannelse og læring er det grundlag, der gør os i stand til at forstå og gøre noget ved verdens problemer, og samtidig gøre livet bedre for os selv. I Danmark og i Tønder handler det om, at kvaliteten af folkeskolerne, de længere uddannelser og dagtilbud bliver forbedret . For os i biblioteket handler det om at understøtte den livslange læring gennem folkeoplysning, og understøtte skolerne og uddannelserne. 

I Danmark ser det rigtigt positivt ud for adgangen til kvalitetsuddannelser. Her har over 95% af piger og drenge afsluttet 9. klasse med de nødvendige færdighededer, ifølge Danmarks Statistik

Ligesom alle af FN's Verdensmål består mål 4 også af delmål, der er med til at tydeliggøre de områder hvor der skal sættes ind for at lykkes med målet. Dem kan du se herunder. Hvis du vil læse mere om mål nr. 4: Kvalitetsuddannelse kan du gøre det her: https://www.verdensmaal.org/4-kvalitetsuddannelse 

Delmål 4.1: Gør Grundskole Og Ungdomsuddannelse Gratis For Alle

Delmål 4.2: Giv Førskolebørn Lige Adgang Til Dagtilbud Af Høj Kvalitet

Delmål 4.3: Giv Alle Lige Adgang Til Tekniske, Erhvervs- og Videregående Uddannelser

Delmål 4.4: Øg Antallet Af Mennesker, Der Kan Forsørge Sig Selv

Delmål 4.5: Afskaf Al Diskrimination I Uddannelse

Delmål 4.6: Lær Alle At Læse, Skrive og Regne

Delmål 4.7: Undervis I Bæredygtig Udvikling Og Globalt Medborgerskab

Delmål 4.A: Byg Og Opgradér Inkluderende, Sikre Skoler

Delmål 4.B: Giv Flere Stipendier Til Højere Uddannelse I Udviklingslandene 

Delmål 4.C: Øg Antallet Af Lærere I Udviklingslandene