11: Bæredygtige Byer og Lokalsamfund

Det ellevte af FN's Verdensmål skal være med til at gøre byer, lokalsamfund og bosættelser inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige.

I Tønder er vi fokuserede på at skabe flere bæredygtige bosætningsmiljøer i kommunen, og det er vedtaget som en del af visions- og strategiplanen. Bæredygtige bosætningsmiljøer er betinget af mindre luftforurening, bedre skraldehåndtering, mere effektive energiløsninger og bedre offentlig transport. Du kan se hvordan den danske kamp mod luftforurening og skrald går, på Danmarks Statistiks hjemmeside her: https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg/11-baeredygtige-byer-og-lokalsamfund/delmaal-06/indikator-2#istart

På verdensplan sigter målet efter at forbedre slumområder, ved at sørge for sikre boliger og nødvendige faciliteter til at leve et værdigt liv. 

Under målet ligger også beskyttelsen af kultur- og naturarv. Som bibliotek varetager vi bevarelsen af dele af den danske kultur gennem den litteraturen, vi har på hylderne, og de oplysningsarrangementer vi afholder omkring dansk kultur. Du kan se resten af delmålene herunder. Hvis du vil læse mere om målet, kan du finde informationer her: Bæredygtige byer og lokalsamfund | Verdensmål (verdensmaal.org) 

 

Delmål 11.1: Byg Sikre Boliger Til En Overkommelig Pris

Delmål 11.2: Skab Billige Og Bæredygtige Transportsystemer

Delmål 11.3: Gør Byerne Inkluderende Og Bæredygtige

Delmål 11.4: Beskyt Verdens Kultur- Og Naturarv

Delmål 11.5: Reducér Naturkatastrofers Skadelige Konsekvencer 

Delmål 11.6: Reducér Byernes Miljøbelastning 

Delmål 11.7: Giv Alle Adgang Til Grønne Offentlige Rum

Delmål 11.A: Styrk God National Og Regional Byplanlægning

Delmål 11.B: Gør Langt Flere Af Verdens Byer Mere Modstandsdygtige Mod Katastrofer 

Delmål 11.C: Støt De Mindst Udviklede Lande Til At Bygge Bæredygtigt Og Robust