15: Livet på Land

Det 15 af FN's Verdensmål er til for at sikre økosystemerne på land.

Det er vigtigt at sikre bæredygtig brug af naturen gennem bedre skovbrug, bekæmpelse af ørkendannelse, samt standsning af jordforringelse og tab af biodiversitet. Fredninger er nødvendige for at sikre arters overlevelse og særlige naturområder, der er i fare for at forgå. At sikre bæredygtighed på land, er med til at sikre fremtidig brug af vores fælles resourcer og en mere klimavenlig produktion. Derudover er det vigtigt for os alle sammen at kunne komme ud i naturen og nyde den. Det er også vigtigt at bekæmpe invasive arter, der kan true det lokale økosystem. 

For Tønder Kommune er de lokale økosytemer, som f.eks. Vadehavet og Tøndermarsken, vigtige. Det er både  pga. diversiteten og deres rolle som turistdestinationer, der kan tiltrække folk til kommunen og skabe vækst. 

Du kan læse mere om de danske økosystemer og skovområder, på Danmarks Statistiks hjemmeside her: https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg/15-livet-paa-land/delmaal-01/indikator-1 

Du kan læse mere om FN´s Verdensmål nr. 15 her: https://www.verdensmaal.org/15-livet-pa-land, og se delmålene herunder. 

Delmål 15.1: Bevar Og Genopret Økosystemer På Land Og I Ferskvand

Delmål 15.2: Stop Skovrydning Og Genopret Ødelagte Skove

Delmål 15.3: Bekæmp Ørkedannelse, Og Genopret Udpint Jord

Delmål 15.4: Beskyt Økosystemer I Bjergene

Delmål 15.5: Beskyt Biodiversitet Og Naturlige Levesteder

Delmål 15.6: Giv Flere Adgang Til Genetiske Ressourcer Og Deres Fordele På En Fair Måde

Delmål 15.7: Stop Krybskytteri Og Ulovlig Handel Med Beskyttede Arter

Delmål 15.8: Begræns Invasive Arter

Delmål 15.9: Tag Hensyn Til Økosytemer Og Biodiversitet I National Og Lokal Planlægning

Delmål 15.A: Mobilisér Finansiering For At Beskytte Og Bruge Naturen Bæredygtigt

Delmål 15.B: Finansier Og Skab Incitament Til Bæredygtigt Skovbrug

Delmål 15.C: Bekæmp Globalt Krybskytteri Og Ulovlig Handel Med Beskyttede Arter