5: Ligestilling mellem kønnene

Det femte verdensmål skal være med til at sikre ligestilling mellem kønnene, og styrke piger og kvinders rettigheder og muligheder.

Selvom halvdelen af verdens befolkning er af hunkøn, er det ikke alle ud af denne halvdel, der har chance for at bidrage på lige fod, og får de samme muligheder. Dette skyldes især dele af verden hvor kvinder ikke har samme rettigheder som mænd. Uligheden mellem kønnene kommer særligt til udtryk ved repræsentationen af kvinder ved verdens parlamenter, hvor andelen af kvinder på verdensplan ligger på 23%. Her ser det bedre ud i Danmark, hvor denne andel ligger på 39%, men dette er stadigvæk et af de områder i forhold til ligestilling, hvor Danmark ikke lever op til FN's parametre til at måle ligestilling. Du kan på Danmarks Statistiks hjemmeside se, hvordan det går med de resterende parametre for ligestilling. 

For at tydeliggøre de forskellige dele af ligestillingskampen, kan du herunder se delmålene for FN's Verdensmål nr. 5: Ligestilling mellem Kønnene. For at læse mere om målet og delmålene, kan du besøge siden for verdensmålene her: https://www.verdensmaal.org/5-ligestilling-mellem-koennene

Delmål 5.1: Stop Deskrimination Af Kvinder Og Piger

Delmål 5.2: Stop Al Vold Og Udnyttelse Rettet Mod Kvinder Og Piger

Delmål 5.3: Afskaf Tvangsægteskaber Og Kvindelig Omskæring

Delmål 5.4: Værdisæt Ulønnet Omsorgsarbejde, Og Del Ansvaret I Hjemmet

Delmål 5.5: Kvinder Skal Sikres Fuld Deltagelse I ledelse og Beslutningsprocesser 

Delmål 5.6: Giv Alle Adgang Til Seksuel og Reproduktiv Sundhed Og Rettigheder

Delmål 5.A: Giv Lige Rettigheder Til Økonomiske Ressourcer Og Ejerskab

Delmål 5.B: Styrk Kvinders Rettigheder Og Muligheder Gennem Teknologi

Delmål 5.C: Vedtag Lovgivning, Der Fremmer Ligestilling Mellem Kønnene