3: Sundhed og Trivsel

Det tredje af FN's Verdensmål skal sikre alle et sundt liv og fremme trivsel for alle aldersgrupper.

Målet skal hjælpe med den allerede positive udvikling af sundhed i verden. Den globale sundhed er steget støt siden 1990, med fald i både mødre- og børnedødelighed og en forhøjet gennemsnitlig levealder. Målet sætter ind på en bred række områder, og skal sikre at ingen dør af sygdomme, der allerede findes medicin mod, mindske luftforurening, gøre trafikken mere sikker og styrke forbyggelsen af rygning, alkoholmisbrug og narkotika. 

I Tønder Kommune gør vi allerede en aktiv indsats for at styrke sundhed og trivsel, med den nuværende visions- og strategiplan, og de fremtidige strategier i kommunen og landet. Den overordnede udvikling på sundheds- og trivselsområdet i Danmark, viser også en positiv udvikling ifølge Danmarks Statistik. Dog er der stadig plads til forbedring, og Danmark har en unik mulighed for at være forgangsland og vise vejen for resten af verden. 

Verdensmål nr. 3 har 13 delmål der tydeligører de mange områder, hvor målet kan være med til at styrke den positive udvikling indenfor sundhed og trivsel. Du kan se delmålene herunder, og læse mere om dem og FN's Verdensmål nr. 3: Sundhed og Trivsel her: https://www.verdensmaal.org/3-sundhed-og-trivsel#secondary-header-container 

 

Delmål 3.1: Reducér Mødredødelighed

Delmål 3.2: Stop Forebyggelige Dødsfald Blandt Børn Under Fem År

Delmål 3.3: Bekæmp Smitsomme Sygdomme

Delmål 3.4: Red Flere Fra At Dø Af Ikke Smitsomme Sygdomme, Og Styrk Mental Sundhed

Delmål 3.5: Forebyg Og Behandl Stof- Og Alkoholmisbrug

Delmål 3.6: Halver Antallet Af Dræbte Og Sårede I Trafikken

Delmål 3.7: Giv Alle Adgang Til Seksuel- og Reproduktiv Sundhed og Familieplanlægning

Delmål 3.8: Giv Alle Adgang til Lægehjælp

Delmål 3.9: Reducér Sygdom og Dødsfald På Grund Af Kemikalier og Forurening

Delmål 3.A: Implementér WHO´s Rammekonvention om Tobakskontrol

Delmål 3.B: Støt Udvikling Af Vacciner Og Medicin, Som Alle Har Råd Til

Delmål 3.C: Øg Finansiering Af Sundhedsydelser I Udviklingslandene

Delmål 3.D: Styrk Tidlig Varsling Og Håndtering Af Sundhedstrusler