Lokalhistorisk Arkiv for Gl. Tønder Kommune

Skibbroen i Tønder med kran og stabler af tagrør. I baggrunden Kogade. Ca.1900
 

Lokalhistorisk Arkiv for Gl. Tønder Kommune

Det lokalhistoriske arkiv er fælles hukommelse for den gamle Tønder Kommune (indtil kommunalreformen i 2007), dvs. Tønder, Møgeltønder, og sognene Abild, Hostrup og Ubjerg.

Arkivet er ferielukket i juli måned. Sidste åbningsdag før ferien er onsdag d. 30. juni kl. 13-17, og første åbningsdag efter ferien er tirsdag d. 3. august kl. 10-12. God sommer :-)

Generalforsamlingen i 2020 blev planlagt og aflyst i to omgange, men bestyrelsen fortsatte. Bestyrelsen har nu måttet aflyse den planlagte generalforsamling 2021 onsdag d. 7. april under hensyntagen til gældende restriktioner mht. risiko for smitte med COVID-19. Bestyrelsen har udsat generalforsamlingen, og vil oplyse ny dato, så snart det er muligt. Meddelelse om aflysning og ny dato vil blive annonceret her på siden og via opslag på Tønder Bibliotek, på hoveddøren ind til biblioteket. 

 

Arkivets åbningstider: Tirsdag kl. 10-12 og onsdag kl. 13-17

Arkivet er hvert år lukket i juli måned

OBS! Henvendelse til arkivet via telefon kun i arkivets åbningstid (og vi har desværre ingen telefonsvarer)

 

----
Arkivet følger gældende retningslinjer:
 • Det anbefales, at frivillige, der er i risiko for alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, ikke udfører frivilligt arbejde på institutionen indtil videre.
 • Den enkelte institution bør så vidt muligt gennemgå sine arbejdsprocesser, så man mindsker tiden med tæt kontakt mellem ansatte og brugere, og der bør i videst muligt omfang tages særlige skridt for helt at undgå tætte kontakter.
 • Institutionen bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt og oftere ved mange besøgende, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter og bordoverflader.
 • Den enkelte institution bør så vidt muligt danne sig et overblik over forskellige kontaktpunkter, herunder dørhåndtag og trykknapper, og tydeligt markere over for brugerne, at der er tale om kontaktpunkter.
 • Det anbefales, at brugere ikke benytter institutionens pc’ere, printere og andet lignende udstyr.
 • Der bør sikres rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en medarbejder forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder skal overtage denne.
 • Sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand, og regler for maksimalt antal personer pr. areal, bør altid overholdes i såvel publikums- som medarbejderområder. For at sikre at der holdes afstand, bør institutionerne overalt, hvor det er relevant, benytte adfærdsregulerende indretninger og praktiske foranstaltninger såsom ruminddelinger og afstandstape eller andre afstandsmarkeringer.
 • Institutionerne skal overholde det gældende forsamlingsforbud. Institutionerne bør undlade at gennemføre aktiviteter, der fremmer sammenstimling af mange mennesker, f. eks. foredrag, forestillinger, rundvisninger og arrangementer.
 • Der bør være håndsprit (70-85 pct.) tilgængeligt i publikumsområder. Brugerne bør ved skiltning opfordres til brug heraf ved ankomst, hver gang der skiftes mellem arkivets afdelinger samt i forbindelse med betjening.
 • Læsesale og siddearealer bør overholde sundhedsmyndighedernes krav til afstand og skal overholde bekendtgørelseskrav til areal pr. person. Der er dog alene krav om 2m2 pr. person i læsesale og lignende.
 • Læse/studiepladser bør enten rengøres mellem hver besøgende (dog efter en konkret vurdering af behov), eller det skal være muligt for de besøgende at foretage egen rengøring.
 • Personale bør løbende overvåge, at retningslinjerne følges.
 • Materialer benyttet af brugere bør håndteres tilstrækkeligt sikkert af personalet. Personalet bør gennemføre hyppig hånddesinfektion eller håndvask.
 • Det er vurderingen, at der ikke er behov for særlige forholdsregler vedr. materialer, som brugere afleverer tilbage, eller som brugere kortvarigt studerer med henblik på brug og derefter stiller tilbage.