Lokalhistorisk arkiv for Gl. Tønder Kommune

Skibbroen i Tønder med kran og stabler af tagrør. I baggrunden Kogade. Ca.1900
(Skibbroen i Tønder med kran og stabler af tagrør. I baggrunden Kogade. Ca.1900)
 
Lokalhistorisk arkiv for Gl. Tønder Kommune
Det lokalhistoriske arkiv er fælles hukommelse for den gamle Tønder Kommune (indtil kommunalreformen i 2007), dvs. Tønder, Møgeltønder, og sognene Abild, Hostrup og Ubjerg.
 
Fra 1. januar 2017 er arkivets åbningstider:
Tirsdag kl. 10-12 og onsdag kl. 13-17.
 

OBS! Henvendelse til arkivet via telefon kun i arkivets åbningstid.

Arkivet er lukket i juli måned.

Efterårsferie! - arkivet er lukket i skolernes efterårsferie, uge 42 - dvs. i arkivets normale åbningstid tirsdag d. 16. oktober kl. 10-12 og onsdag d. 17. oktober kl. 13-17. Vi er tilbage igen tirsdag d. 23. oktober kl. 10!

-----

Tag med på udflugt til sporene efter 1. verdenskrig i Tønder Kommune

Søndag d. 11. november 2018 er det 100 år siden, at der blev sluttet våbenstilstand i 1. verdenskrig. Lokalhistorisk Forening for Gl.-Tønder Kommune markerer afslutningen på 1. verdenskrig med en bustur dagen før, lørdag d. 10. november 2018 klokken 9-17. Busturen vil bringe deltagerne rundt til de spor efter første verdenskrig, som stadig kan ses i Tønder Kommune.

På turen vil vi besøge mindesmærkerne på Tønder kirkegård, krigsfangegravene i Løgumkloster, Sikringsstilling Nord og Zeppelin Museet, og hvis vejret tillader det, Zeppelin-basen. Historiker Nicolai Flyman er guide på turen.

Mødested: Udenfor portbygningen/indgangen til Museum Sønderjylland – Kulturhistorie Tønder, Wegners Plads 1, Tønder. Turen slutter også ved museet.

Frokost på Bredebro Kro.

Pris: 250 kr. pr. person. Frokost er med i deltagerprisen, mens deltagerne selv betaler for drikkevarer. Kaffe med brød om eftermiddagen er også med i deltagerprisen.

Tilmelding: Via email til medlem@lha-toender.dk fra fredag d. 26. oktober kl. 12. Efter bekræftelse på at tilmelding er modtaget, bedes deltagerprisen venligst indbetalt på foreningens konto i Tønder Sparekasse 9828- 0000528331, med tydelig angivelse af indbetaler og formål.

NB: Tilmeldinger modtaget før d. 26. oktober kl. 12 kan desværre ikke imødekommes. I tilfælde af overtegning vil der blive oprettet en venteliste, og foreningens bestyrelse vil overveje eventuelt at gentage turen på et senere tidspunkt.

Husk: Praktisk fodtøj og påklædning efter vejret; vi skal gå rundt de steder, vi besøger på turen.

Udflugten er venligst støttet af Tønder Kommunes pulje til markering af afslutningen på 1. verdenskrig.

Om guiden: Nicolai Flyman er cand.mag. i historie fra Syddansk Universitet i Odense med speciale i dansk pressepolitik under 1. verdenskrig. Nicolai Flyman har arbejdet på tre museer, og blandt andet været med til at lave udstillingen ”Tiden under tysk styre” på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

-----

Interesseret i at støtte indsatsen omkring Zeppelinbasen i Tønder?

Så kan du nu melde dig ind i Støtteforeningen for Zeppelinbasen ved at henvende dig hos Lokalhistorisk Arkiv i Tønder - et medlemskab koster 100 kr. om året. Arkivet sørger for indmeldelse og kontakt til Støtteforeningen.