Lokalhistorisk Arkiv for Gl. Tønder Kommune

Skibbroen i Tønder med kran og stabler af tagrør. I baggrunden Kogade. Ca.1900
 
Lokalhistorisk Arkiv for Gl. Tønder Kommune
Det lokalhistoriske arkiv er fælles hukommelse for den gamle Tønder Kommune (indtil kommunalreformen i 2007), dvs. Tønder, Møgeltønder, og sognene Abild, Hostrup og Ubjerg.
 
Arkivets åbningstider:
Tirsdag kl. 10-12 og onsdag kl. 13-17.
 
Arkivet er desværre lukket pga risiko for smitte med COVID-19.
Pr. 15. januar 2021 håber vi, at arkivet kan åbne igen fra tirsdag d. 9. februar 2021 med sin normale åbningstid kl. 10-12 - dog med lukket i vinterferien uge 7, dvs. arkivet er lukket tirsdag d. 16. og onsdag d. 17. februar.

Hvis der er behov for kontakt til arkivet inden 9. februar, kan der mailes på mail@lha-toender.dk eller ringes på 21 57 68 76.

 

AFLYSNING: Lokalhistorisk Forenings to fyraftensmøder i februar er aflyst pga. risikoen for smitte med corona-virus; det gælder

tirsdag 9. februar kl. 16 på Lokalhistorisk Arkiv Tønder: Britta Bargfeldt om Familien Lorenzen - en Tønder-familie i tre generationer. AFLYST!

tirsdag 23. februar kl. 16 på Lokalhistorisk Arkiv Tønder: Ingolf Haase om Det Peter Petersenske billedskærerværksted i Tønder. AFLYST!

 

 
​Arkivet er hvert år lukket i juli måned.
OBS! Henvendelse til arkivet via telefon kun i arkivets åbningstid (og vi har desværre ingen telefonsvarer).
 

På grund af corona-situationen blev Lokalhistorisk Forening for Gl.-Tønder Kommunes generalforsamling den 21. april udsat til 27. oktober 2020 kl. 16 på Tønder Bibliotek. Den blev desværre også aflyst. Bestyrelsen fortsætter efter bedste evne sit arbejde, indtil generalforsamlingen kan afholdes. 

 
 
 

----

Arkivet følger gældende retningslinjer:

 • Det anbefales, at frivillige, der er i risiko for alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, ikke udfører frivilligt arbejde på institutionen indtil videre.
 • Den enkelte institution bør så vidt muligt gennemgå sine arbejdsprocesser, så man mindsker tiden med tæt kontakt mellem ansatte og brugere, og der bør i videst muligt omfang tages særlige skridt for helt at undgå tætte kontakter.
 • Institutionen bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt og oftere ved mange besøgende, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter og bordoverflader.
 • Den enkelte institution bør så vidt muligt danne sig et overblik over forskellige kontaktpunkter, herunder dørhåndtag og trykknapper, og tydeligt markere over for brugerne, at der er tale om kontaktpunkter.
 • Det anbefales, at brugere ikke benytter institutionens pc’ere, printere og andet lignende udstyr.
 • Der bør sikres rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en medarbejder forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder skal overtage denne.
 • Sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand, og regler for maksimalt antal personer pr. areal, bør altid overholdes i såvel publikums- som medarbejderområder. For at sikre at der holdes afstand, bør institutionerne overalt, hvor det er relevant, benytte adfærdsregulerende indretninger og praktiske foranstaltninger såsom ruminddelinger og afstandstape eller andre afstandsmarkeringer.
 • Institutionerne skal overholde det gældende forsamlingsforbud. Institutionerne bør undlade at gennemføre aktiviteter, der fremmer sammenstimling af mange mennesker, f. eks. foredrag, forestillinger, rundvisninger og arrangementer.
 • Der bør være håndsprit (70-85 pct.) tilgængeligt i publikumsområder. Brugerne bør ved skiltning opfordres til brug heraf ved ankomst, hver gang der skiftes mellem arkivets afdelinger samt i forbindelse med betjening.
 • Læsesale og siddearealer bør overholde sundhedsmyndighedernes krav til afstand og skal overholde bekendtgørelseskrav til areal pr. person. Der er dog alene krav om 2m2 pr. person i læsesale og lignende.
 • Læse/studiepladser bør enten rengøres mellem hver besøgende (dog efter en konkret vurdering af behov), eller det skal være muligt for de besøgende at foretage egen rengøring.
 • Personale bør løbende overvåge, at retningslinjerne følges.
 • Materialer benyttet af brugere bør håndteres tilstrækkeligt sikkert af personalet. Personalet bør gennemføre hyppig hånddesinfektion eller håndvask.
 • Det er vurderingen, at der ikke er behov for særlige forholdsregler vedr. materialer, som brugere afleverer tilbage, eller som brugere kortvarigt studerer med henblik på brug og derefter stiller tilbage.