Lokalhistorisk Arkiv for Gl. Tønder Kommune

Skibbroen i Tønder med kran og stabler af tagrør. I baggrunden Kogade. Ca.1900
 

Lokalhistorisk Arkiv for Gl. Tønder Kommune

Det lokalhistoriske arkiv er fælles hukommelse for den gamle Tønder Kommune (indtil kommunalreformen i 2007), dvs. Tønder, Møgeltønder, og sognene Abild, Hostrup og Ubjerg.

Arkivet er lukket i efterårsferien, uge 42, tirsdag d. 19. og onsdag d. 20. oktober 2021.

 

Arkivets åbningstider: Tirsdag kl. 10-12 og onsdag kl. 13-17

Arkivet er hvert år lukket i juli måned

OBS! Henvendelse til arkivet via telefon kun i arkivets åbningstid (og vi har desværre ingen telefonsvarer)

 

----
Arkivet følger gældende retningslinjer:
 • Det anbefales, at frivillige, der er i risiko for alvorligt sygdomsforløb med COVID-19, ikke udfører frivilligt arbejde på institutionen indtil videre.
 • Den enkelte institution bør så vidt muligt gennemgå sine arbejdsprocesser, så man mindsker tiden med tæt kontakt mellem ansatte og brugere, og der bør i videst muligt omfang tages særlige skridt for helt at undgå tætte kontakter.
 • Institutionen bør sikre grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, som minimum en gang dagligt og oftere ved mange besøgende, herunder med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter og bordoverflader.
 • Den enkelte institution bør så vidt muligt danne sig et overblik over forskellige kontaktpunkter, herunder dørhåndtag og trykknapper, og tydeligt markere over for brugerne, at der er tale om kontaktpunkter.
 • Det anbefales, at brugere ikke benytter institutionens pc’ere, printere og andet lignende udstyr.
 • Der bør sikres rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en medarbejder forlader arbejdsstationen, og en anden medarbejder skal overtage denne.
 • Sundhedsmyndighedernes anbefalinger om afstand, og regler for maksimalt antal personer pr. areal, bør altid overholdes i såvel publikums- som medarbejderområder. For at sikre at der holdes afstand, bør institutionerne overalt, hvor det er relevant, benytte adfærdsregulerende indretninger og praktiske foranstaltninger såsom ruminddelinger og afstandstape eller andre afstandsmarkeringer.
 • Institutionerne skal overholde det gældende forsamlingsforbud. Institutionerne bør undlade at gennemføre aktiviteter, der fremmer sammenstimling af mange mennesker, f. eks. foredrag, forestillinger, rundvisninger og arrangementer.
 • Der bør være håndsprit (70-85 pct.) tilgængeligt i publikumsområder. Brugerne bør ved skiltning opfordres til brug heraf ved ankomst, hver gang der skiftes mellem arkivets afdelinger samt i forbindelse med betjening.
 • Læsesale og siddearealer bør overholde sundhedsmyndighedernes krav til afstand og skal overholde bekendtgørelseskrav til areal pr. person. Der er dog alene krav om 2m2 pr. person i læsesale og lignende.
 • Læse/studiepladser bør enten rengøres mellem hver besøgende (dog efter en konkret vurdering af behov), eller det skal være muligt for de besøgende at foretage egen rengøring.
 • Personale bør løbende overvåge, at retningslinjerne følges.
 • Materialer benyttet af brugere bør håndteres tilstrækkeligt sikkert af personalet. Personalet bør gennemføre hyppig hånddesinfektion eller håndvask.
 • Det er vurderingen, at der ikke er behov for særlige forholdsregler vedr. materialer, som brugere afleverer tilbage, eller som brugere kortvarigt studerer med henblik på brug og derefter stiller tilbage.