1: Afskaf Fattigdom

Det første af FN's Verdensmål handler om at afskaffe verdens fattigdom inden 2030.

Verdensmål 1 afskaf fattigdom

I Danmark går det godt i forhold til det, man kalder den ekstreme fattigdom, der er defineret af en indtægt under 14. kr. pr. dag. Her siger Danmarks Statistik, at procentdelen af danskere, der ligger under denne grænse, er lig næsten 0%. Dette skyldes primært, at alle i Danmark har ret til sociale ydelser, som ligger over denne grænse. Det er dog ikke helt så godt i forhold til vores egen fattigdomsgrænse, her ligger 4,8% af mænd og 3,9% af kvinder under fattigdomsgrænsen. Verdensmål 1 går både på at afskaffe den globale ekstreme fattigdom, men også på at halvere andelen af mennesker, der lever under landes egne fattigdomsgrænser.

For at kunne mindske fattigdom er det nødvendigt med bæredygtig vækst, større retfærdighed og lige adgang til uddannelser og teknologi. Dette skal alt sammen ske på en bæredygtig måde, således at vi ikke ødelægger de samme muligheder, for vores efterkommere. Verdensmålene er oprettet med hver sine delmål, der skal være med til at uddybe de områder, som de dækker over. Dem kan du se herunder. 

Hvis du er interesseret i at læse mere om mål 1: Afskaf Fattigdom, kan du læse om det på siden for verdensmålene her: https://www.verdensmaal.org/1-afskaf-fattigdom#secondary-header-container 

Delmål 1.1: Afskaf Ekstrem Fattigdom Delmål 1.2: Reducer Fattigdom Med Mindst 50 %
Delmål 1.3: Indfør Sociale Sikkerhedsnet Delmål 1.4: Giv Lige Rettigheder Til Ejerskab, Serviceydelser, Teknologi, og Økonomiske Ressourcer
Delmål 1.5: Opbyg Modstandsdygtighed Mod Katastrofer Delmål 1.A: Mobilisér Ressourcer For At Afskaffe Fattigdom
Delmål 1.B: Skab Politiske Rammer, Der Gavner Fattige Af Begge Køn