17: Partnerskaber for Handling

Det sidste og syttende af FN's Verdensmål skal føre til, at der bliver mere samarbejde på tværs af lande og organisationer.

Målet om partnerskab for handling skal sørge for, at vi, på tværs af grænser, nationaliteter, teknologi og økonomi, bliver bedre til at samarbejde om at opfylde FN's Verdensmål. Det kommer særligt til udtryk gennem den økonomiske hjælp, der skal gå fra de rigeste lande til de fattigste. Denne hjælp skal være med til at sikre udviklingen hos landene og gøre dem mere selvstændige. Derudover skal der også åbnes op for de globale eksportmarkeder for de fattige lande, så de kan hæve deres eksport niveau og dermed få en højere økonomisk vækst. 

Det er ikke bare økonomi, som skal deles på tværs af lande, men også viden. Det er vigtigt at dele viden og forskning på tværs af landegrænser, så vi alle kan udvikle os sammen. Et af de rigtigt gode vidensdelingværktøjer er bl.a. internettet, der er med til at sikre lige adgang til viden overalt i verden. I Danmark er vi også utroligt priviligerede af at have et bilioteksvæsen, der er med til at sikre at alle har adgang til den nyeste viden. Du kan læse mere om verdensmål 17 her: https://www.verdensmaal.org/17-partnerskaber-for-handling og se delmålene herunder. 

Delmål 17.1: Styrk Udviklingslandenes Evne Til At Indsamle Egne Skatteindtægter

Delmål 17.2: Indfri Udviklede Landes Forpligtigelser Til At Give Udviklingsbistand 

Delmål 17.3: Mobilisér Finansielle Ressourcer Til Udviklingslande

Delmål 17.4: Bistå Udviklingslande Med At Gøre Deres Gæld Bæredygtig

Delmål 17.5: Investér I De Mindst Udviklede Lande

Delmål 17.6: Øg Videndeling Og Adgang Til Videnskab, Teknologi Og Innovation

Delmål 17.7: Miljøvenlige Teknologier I Udviklingslandene

Delmål 17.8: Styrk Videnskab Og Innovation I De Mindst Udviklede Lande

Delmål 17.9: Styrk Udviklingslandenes Kapacitet Til At Opnå Verdensmålene

Delmål 17.10: Promovér Universelt Handelsystem Under WTO

Delmål 17.11: Øg Udviklingslandenes Eksport 

Delmål 17.12: Fjern Handelsbarrierer For De Mindste Lande

Delmål 17.13: Styrk Den Globale Økonomiske Stabilitet

Delmål 17.14: Styrk Sammenhængen I Politikker For Bæredygtig Udvikling

Delmål 17.15: Respektér Hvert Lands Ret Til At Føre Egen Politik For Bæredygtig Udvikling

Delmål 17.16: Styrk Det Globale Partnerskab For Bæredygtig Udvikling

Delmål 17.17: Tilskynd TIl Effektive Partnerskaber

Delmål 17.18: Giv Adgang Til Bedre Og Mere Pålidelig Data

Delmål 17.19: Find Bedre Målemetoder For Bæredygtig Udvikling