6: Rent Vand og Sanitet

Det 6. Verdensmål vil være med til at sikre bæredygtig adgang til og forvaltning af vand og sanitet for alle.

Ud over at sikre mennesker adgang til rent vand og sanitære forhold, handler mål 6 også om at beskytte og genoprette økosystemer i og omkring vand. Særligt for dette mål er, at det går rigtigt godt på verdensplan, hvor hele 91% af verdens befolkning har adgang til en bedre vandkilde, end blot søer eller floder, hvor der er risiko for skidt og sygdomsfremkaldende bakterier. Vand er en livsnødvendighed og afgørende for alles sundhed. Det er derfor ikke bare nødvendigt at sikre adgang til vand, men også at sikre, at vandkilderne er bæredygtige og, at rensning af spildevand bliver så effektiv som mulig. Bæredygtige vandkilder afhænger også af, at vi mindske forureningen af kilderne med bl.a. sprøjtemidler og giftigt affald. 

I Danmark og Tønder Kommune arbejde vi mod en bæredygtig fremtid, der skal sikre rent vand gennem klimapartnerskabet DK2020, der er indgået mellem KL og Regionerne. 

For bedre at kunne forstå hvilke elementer, der er en del af at sikre rent vand, er der 8 delmål, som du kan se herunder. For at læse mere om verdensmålene og mål 6, kan du besøge verdensmålenes hjemmeside her: https://www.verdensmaal.org/6-rent-vand-og-sanitet

Delmål 6.1: Giv Alle Adgang Til Rent Drikkevand

Delmål 6.2: Giv Alle Adgang Til Toilet, Sanitet og Hygiejne

Delmål 6.3: Styrk Vandkvaliteten, Og Rens Og Brug Spildevand Bedre 

Delmål 6.4: Gør Vandforbruget Effektivt Og Sikr Forsyningen Af Ferskvand 

Delmål 6.5: Indfør Integreret Styring Af Vandressourcer 

Delmål 6.6: Beskyt Og Genopret Økosystemer I Og Omkring Vand

Delmål 6.A: Støt Udviklingslandes Håndtering Af Vand Og Sanitet

Delmål 6.B: Støt Lokal Håndtering Af Vand Og Sanitet