14: Livet i Havet

Det fjortende af FN's Verdensmål skal være med til at bevare og sikre bæredygtig brug af verdens have.

Den bæredygtige udvikling for havene er i fuld gang med fiskekvoter, mindre olieudslip og forbud mod plastikposer. Men det er også nødvendigt med omkring 40 % af verdens have, der er belastet med forurening, overfiskning og ødelæggelse af rev. Havene er en betingelse for livet på Jorden, halvdelen af vores ilt kommer fra alger i havene, og fangst fra havene giver mad på bordet til milliarder af mennesker. 

Kommunerne varetager, at havene omkring dem er sunde og raske, og tager målinger for at undgå forureninger. Du kan se mere om, hvordan det danske farvand har det, på SDG Indexes hjemmeside, hvor de beregner landenes arbejde med verdensmålene, her: https://dashboards.sdgindex.org/#/DNK

Herunder kan du se de forskellige delmål, der tydeliggør de områder, der skal sættes ind overfor, for at sikre vores have. Du kan også læse mere om målet her: Livet i havet | Verdensmål (verdensmaal.org)

Delmål 14.1: Reducér Havforurening  

Delmål 14.2: Beskyt Og Genopret Havets Økosystemer

Delmål 14.3: Minimér Forsuring Af Havene

Delmål 14.4: Gør Fiskeriet Bæredygtigt 

Delmål 14.5: Beskyt Kyst- Og Havområder 

Delmål 14.6: Afskaf Fiskeristøtte, Der Medvirker Til Overfiskeri

Delmål 14.7: Øg De Økonomiske Fordele Ved Bæredygtig Brug Af Havets Ressourcer

Delmål 14.A: Styrk Videnskab, Forskning Og Teknologi Til At Gøre Havene Sundere

Delmål 14.B: Støt Små Fiskere

Delmål 14.C: Implementér Og Håndhæv FN´s Havretskonvention (UNCLOS)