13: Klimaindsats

Det trettende mål af FN's Verdensmål handler om at stoppe klimaforandringer og styrke modstandskraften mod dem.

Klimaindsatsen har stået højt på den lokalpolitiske dagsorden og hos kommunerne, som har arbejdet målrettet på at fremme den grønne omstilling og reducere CO2-aftrykket. Dette ses bl.a. ved indgåelsen af klimapartnerskabet DK2020, som gør det nemmere for kommunerne at leve op til klimaaftalen fra Paris 2015. Både i Tønder Kommune og kommunens biblioteker arbejder vi med at lave et klimaregnskab, der skal være med til at gøre de offentlige institutioner mere bæredygtige, end de allerede er. Dette er også noget som regeringen har fokus på, og som er blevet vedtaget med handlingsplanen for verdensmålene fra Folketinget.

Du kan være en aktiv del af klimaindsatsen ved at sætte dig mere ind i verdensmålene og deres delmål. Du kan se inspiration til handling her: https://www.verdensmaalene.dk/handling

Delmål 13.1: Styrk Modstandskraft Og Tilpasningsevnen Til Klimaralterede Katastrofer

Delmål 13.2: Indbyg TIltag Mod Klimaforandringer I Nationale Politikker

Delmål 13.3: Opbyg Viden Og Kapacitet Til At Imødegå Klimaforandringer

Delmål 13.A: Implementér FN´s Rammekonvention Om Klimaforandringer 

Delmål 13. B: Styrk Kapaciteten Til Effektiv Håndtering Af Klimaforandringer