16: Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner

Det sekstende af verdensmålene skal bringe fredelige og inkluderende samfund.

FN´s hovedformål er fred, og det er da også en betingelse for at kunne opnå succes med verdensmålene og den bæredygtige udvikling. Derfor handler det 16. mål om at stoppe krig, reducere vold fra organiseret kriminialitet og terrorisme, stoppe menneskehandel og begrænse våbensmugling. 

Når der er færre krige og vold i verden, vil der også være plads til, at flere kan fokusere på at leve op til verdensmålene og den bæredygtige udvikling. Men det kræver også retfærdighed - alle har ret til at blive behandlet retfærdigt. Det er derfor også en vigtig del af mål 16, at sikre alle adgang til retssikkerhed, og at institutionerne er inddragende og ansvarlige. Dermed kan vi også sikre mindre korruption blandt politi, dommere og politikere. 

I Danmark ligger vi lavt i forhold til andelen af vold og usikkerhed i samfundet. Du kan på Danmarks Statistiks hjemmeside se, hvordan det går med FN's Verdensmål 16: Fred, Retfærdighed og Stærke Institutioner her: https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg/16-fred-retfaerdighed-og-staerke-institutioner/delmaal-01/indikator-4#istart

Herunder kan du læse om de konkrete delmål, der uddyber det overordnede måls område, og du kan læse mere om selve målet her: Fred, retfærdighed og stærke institutioner | Verdensmål (verdensmaal.org)

Delmål 16.1: Reducér Vold Overalt

Delmål 16.2: Stop Mishandling, Udnyttelse, Menneskehandel og Vold Mod Børn

Delmål 16.3: Styrk Retssikkerheden, Og Giv Alle Adgang Til Retfærdig Rettergang

Delmål 16.4: Bekæmp Organiseret Kriminalitet Og Ulovlige Strømme Af Penge Og Våben

Delmål 16.5: Nedbring Korruption Og Bestikkel

Delmål 16.6: Skab Effektive, Asnvarlige Og Gennemsigtige Institutioner

Delmål 16.7: Garantér, At Alle Beslutninger Tages På En Inkluderende Og Repræsentativ Måde

Delmål 16.8: Styrk Udviklingslandenes Deltagelse I Mellemstatslige Institutioner

Delmål 16.9: Fødselsattest og Retlig Identitet

Delmål 16.10: Beskyt Grundlæggende Frihedsrettigheder, Og Giv Aktindsigt 

Delmål 16.A: Forebyg Og Bekæmp Vold, Terrorisme og Kriminalitet

Delmål 16.B: Udbred Og Håndhæv Ikke-DIskriminerende Love Og Politikker