Biblioteksorientering

-Et tilbud til foreninger, grupper m.v.

Tønder Kommunes Biblioteker  tilbyder biblioteksorientering for forskellige grupper. Det kan være en skoleklasse, en gruppe kursister fra voksenundervisningen, en gruppe flygtninge på sprogskole, en pensionistklub eller... Biblioteksorienteringens formål er at fortælle deltagerne om bibliotekets indretning og tilbud - samt at vejlede i brugen. En biblioteksorientering kan bestå af en rundvisning med demonstration af de forskellige tilbud og hjælpemidler til at udnytte tilbuddene, for eksempel:

 

·          en generel introduktion til biblioteket

·         undervisning og øvelser i at bruge bibliotekets hjemmeside

·         vejledning i litteratursøgning

 

Programmet kan planlægges efter deltagernes behov. Biblioteksorienteringen foregår sædvanligvis på biblioteket, men kan evt. arrangeres i foreningen/gruppens egne lokaler. Biblioteksorientering er normalt gratis. Hvis der ønskes mere omfattende præsentationer eller undervisning i særlige emner og søgninger, kan det evt. arrangeres mod betaling. Aftaler om tidspunkt og mere præcise ønsker til forløbet for biblioteksorienteringen kan træffes med det lokale bibliotek.