Åbningstider & kontakt

Her finder du åbningstider og kontaktoplysninger for Lokalhistorisk Arkiv for Gl.-Tønder Kommune

Normale åbningstider uden for ferier:

Tirsdag kl. 10 - 12
Onsdag  kl. 13 - 17

Arkivet er lukket hvert år i juli måned.

Arkivet er lukket i efterårsferien, uge 42, tirsdag d. 19. og onsdag d. 20. oktober 2021.

 

Adresse: Richtsensgade 10, 6270 Tønder

Tlf.: 74 72 33 26 (henvendelse via telefon i arkivets åbningstid - vi har desværre ingen telefonsvarer)
E-mail: mail@lha-toender.dk 
Daglig leder:  Birgitte Thomsen

 

Interesseret i at blive medlem af Lokalhistorisk Forening for Gl.-Tønder Kommune?
Det koster kr. 150,- årligt.
Send en mail til medlem@lha-toender.dk for indmeldelse.

Foreningen udsender 2 medlemsblade om året, forår og efterår, og et hæfte med erindringer fra nuværende og tidligere Tønderborgere, omkring 1. december, og arrangerer foredrag og udflugt.
 

 

Politik for håndtering af persondataforordning i Lokalhistorisk Forening for Gl.-Tønder Kommune:

Generelt: Persondata opbevares i kartotek (excel-ark) på kassererens PC. I forbindelse med udsendelser til foreningens medlemmer kan kopi af kartoteket blive sendt til en anden PC, der styrer udskrift af adresser. Efter udskrift slettes kopien indenfor 14 dage.

Behandlingen: Oplysningerne omhandler medlemmer af Lokalhistorisk Forening for Gl.-Tønder Kommune. Stamdata er navn og adresse samt, hvor medlemmet har oplyst det, telefonnummer og/eller mailadresse, status på betalt medlemskab samt rutenummer i forbindelse med omdeling. Ændringer eller fejl i oplysningerne sker ved henvendelse til kassereren. Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt og slettes efter ønske eller senest op til generalforsamlingen, hvis foregående års kontingent ikke er blevet betalt. Oplysningerne videregives ikke til andre.

Orientering om politikken: Politikken gennemgås og godkendes årligt af bestyrelsen for Lokalhistorisk Forening for Gl.-Tønder Kommune. Politikkken vil være at finde på foreningens hjemmeside.