Ny bruger - Opret med digital signatur

Betingelser for indmeldelse
Ved at oprette dig som låner forpligter du dig til at overholde Tønder Kommunes bibliotekers gældende reglement, dette reglement forefindes på Tønder Kommunes Bibliotekers hjemmeside. 

Reglement for Tønder Kommunes Biblioteker
 

Vi er dataansvarlig – hvordan kan vi kontaktes?
Tønder Kommunes Biblioteker er dataansvarlig. Spørgsmål vedrørende håndteringen af personoplysninger kan rettes til Tønder Kommunes databeskyttelsesrådgiver på telefon: 7492 8200 eller mail: dpo@toender.dk 

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger:

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger fremgår af databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra c) om behandling, der er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige og artikel 6, stk. 1, litra e) om behandling, der er nødvendig af hensyn til udførelse af en opgave i samfundets interesse.

Hvorfor skal vi bruge dine personoplysninger?
Vi skal bruge dine personoplysninger for at kunne administrere dine lån og give dig adgang til bibliotekets e-ressourcer, sende dig information om aflevering og reserveringer samt give dig adgang til at benytte biblioteket uden for betjent åbningstid.

Hvilke oplysninger gemmer vi om dig og hvor kommer de fra?
Vi gemmer kun de oplysninger, du selv giver os, og som er relevante så som:

Personlig identifikation: cpr-nummer og lånerkortnummer
Adresseoplysninger: navn, navn på eventuel værge, adresse, postnummer, by, land, telefonnummer, e-mailadresse.
Administration af lån: tilhørsfilial, ferieperiode, interesseperiode, afhentningsfilial, lånte, reserverede og afleverede materialer, dine lister, herunder huskeliste, mellemværender med biblioteket og betaling af mellemværender, mellemværender sendt til inddrivelse, e-mails, sms’er og push-beskeder sendt til dig samt eventuel blokering af lån.

Hvem videregiver vi dine personoplysninger til?
Vi videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger. I de tilfælde det er nødvendigt, kan vi overlade dine personoplysninger til andre offentlige myndigheder, når vi er berettigede eller forpligtede til det. Vi overdrager fx oplysninger i forbindelse med inddrivelse af gebyrer og erstatning. Vi overlader endvidere personoplysninger til databehandlere, der på vores vegne behandler oplysningerne.

Hvor længe opbevarer vi dine personoplysninger?
Som udgangspunkt behandler og opbevarer vi ikke dine oplysninger længere end højst nødvendigt. De oplysninger vi har om dig, slettes automatisk, hvis du ikke har mellemværende med biblioteket og/eller ikke har været aktiv i tre år. Visse personoplysninger bliver automatisk slettet efter 30 dage. Det gælder oplysninger om afleverede materialer, betalte gebyrer, indholdet af beskeder sendt til dig og dine besøg på bibliotekerne uden for betjent åbningstid.

Oplysninger om betaling af mellemværender vil i henhold til bogføringsloven blive opbevaret i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, hvor mellemværendet eller regningen er betalt.

Sociale medier
Vi er til stede på en række sociale medier. De overordnede privatlivspolitikker for de sociale medier kan findes på deres respektive sider.

I det omfang, vi videregiver oplysninger til anvendelse på sociale medier via eksterne samarbejdspartnere, anvendes en databehandleraftale med samarbejdspartnerne.

Når vi tager fotos og videoklip
Vi tager billeder og sommetider video fra arrangementer og begivenheder. Disse billeder bruger vi til at synliggøre vores arrangementer og tilbud. Herunder kan vi bruge billeder i markedsføringsøjemed. Det vil sige i trykte brochurer, på hjemmesiden og på de sociale medier.

Offentliggørelse af billeder anses for en behandling af personoplysninger, hvor reglerne om databeskyttelse skal overholdes. Vurderingen af om der kan ske en behandling af personoplysninger i forbindelse med et billede varierer alt efter, om der er tale om et situationsbillede eller portrætfoto.

Situationsbilleder er billeder, hvor en aktivitet eller situation er det egentlige formål med billedet. Det kan f.eks. være legende børn i en skolegård eller besøgende i Zoologisk have.

Portrætbilleder er billeder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer. Det kan f.eks. være et klassebillede.

Situationsbilleder kan offentliggøres uden, at dem på billedet har givet lov til det. Det kræver derimod altid samtykke at offentliggøre portrætbilleder. I det omfang, vi tager portrætbilleder, beder vi derfor om samtykke til at offentliggøre dem.

Nyhedsbreve
Vi sender nyhedsbrev til dig, hvis du ønsker det. Hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev, gemmer vi din e-mail-adresse og dit navn i vores automatiske udsendelsesprogram. Vi bruger ikke din e-mail til andre formål og videregiver den ikke til andre.

Besøgende på vores hjemmeside
Vi bruger cookies på hjemmesiden til at indsamle webstatistik. En cookie er en tekstfil, der sendes fra vores server til din browser og lagres på din computers harddisk eller dit mobile device. Cookies gør, at du mere effektivt og nemmere kan bruge hjemmesiden. Vi behandler ikke oplysninger om brugeradfærd på en måde, der kan kobles til enkeltpersoner. Du kan vælge at sige nej til cookies, men så vil hjemmesiden ikke fungere optimalt. Se endvidere vores cookie-politik på hjemmesiden.

Hvilke rettigheder har du?
Du har en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger om dig:

Indsigtsret - Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig.

Ret til berigtigelse - Du har ret til at få rettet urigtige oplysninger om dig.

Ret til sletning - I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden det tidspunkt, oplysningerne ellers ville blive slettet på. Lovgivningen sætter dog grænser for, hvornår vi kan efterkomme et ønske om sletning af oplysninger.

Ret til begrænsning af behandlingen - Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Ret til indsigelse - Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Vil du gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Du kan også læse mere om dine rettigheder samt dine muligheder for at klage på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk

Sikkerhed
Vores behandling af personoplysninger er underlagt Tønder Kommunes Informationssikkerhedspolitik. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.

Opdatering af Privatlivspolitikken
Vi er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik for at holde den opdateret og i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning.

 

Opret låner - 0 år til 17 år