Læsning forandrer dig og verden: H.E. Sørensen

07.09.19
H.E. Sørensen anbefaler: Johannes V. Jensen ”Den lange rejse”

”Johannes V. Jensens ”Den lange rejse” er et fortælling om menneskehedens oprindelse og udvikling. Den bestod oprindelig af seks selvstændige romaner, ”Det tabte land”, ”Bræen”, ”Norne-Gæst”, ”Cimbrernes tog”, ”Skibet” og ”Christoffer Columbus” samt to kortere afsnit, ”Katedralen” og ”Dødssejleren”. De udkom i spredt orden mellem 1908 og 1922, men blev derefter samlet kronologisk i to bind under fællestitlen ”Den lange rejse”. Heri skildrer Johannes V. Jensen det europæiske menneskes historie fra istiden (”Det tabte land” og ”Bræen”) til o. 1500. Han tager afsæt i den nordiske oldtid og skildrer en fremgang i kultur og ekspansion via romerne (”Cimbrernes tog”) og vikingerne (”Skibet”) til renæssancen og de store geografiske opdagelser (”Christoffer Columbus”).

Det er et vældigt epos – fuld af poesi og drama, storladne syner, stærke personligheder og malende naturbeskrivelser. Det er et af de betydeligste værker, der er skrevet på dansk, og det var en af hovedbegrundelserne, for at Johannes V. Jensen fik Nobelprisen i 1944.

Værket er stor læseroplevelse, der også giver noget til den indre del af hovedet.”