Hvad kan du bruge arkivet til?

Spørg os om:

Oplysninger om slægt og enkeltpersoner:

  • Arkivet har kopier af kirkebøgerne fra sognene i den gamle Tønder Kommune samt fra de 31 sogne i det tidligere Sydtønder Amt.
  • For Tønder Købstad findes endvidere folketællingslisterne 1769-1855 i kopi.
  • Hertil kommer en større samling slægts- og anetavler plus en række personlige arkiver med f.eks. breve, dagbøger, erindringer og diverse attester. 

Hus- og ejendomshistorie:

  • Ud over folketællingslisterne har arkivet gamle vejvisere tilbage til 1923 og brandtaksationsmateriale tilbage til 1744.
  • Arkitekttegninger findes ligeledes i stort antal.

Lokalhistorie i almindelighed:

  • Aviser: Den første ugeavis udkom i Tønder i 1813, det første dagblad i 1856. Arkivet råder over en næsten ubrudt række af lokalaviser.
  • Foreningsarkiver: Mange lokale foreninger har afleveret deres ældre forhandlingsprotokoller, medlemsfortegnelser mm. til arkivet.
  • Erhvervsarkiver: I arkivet er det muligt at følge en del større og mindre virksomheder fra start til nu, vha. regnskaber, korrespondance og ejendomspapirer.
  • Billeder: Arkivet har mange tusinde fotografier af lokale personer, bebyggelse og begivenheder. De ældste stammer fra 1860'erne. Hertil kommer en omfattende samling af andet billedmateriale, såsom postkort, tegninger og stik.

Arkivets personale er altid parat til at hjælpe med at finde de rigtige oplysninger.

Hjælpen er gratis.

Alle, der ligger inde med materiale om Tønder, Møgeltønder, eller sognene Abild, Hostrup og Ubjerg, er meget velkomne til at aflevere det på arkivet.

Det vil blive opbevaret under betryggende forhold.

Dersom giveren ønsker det, kan materialet klausuleres, så det først er alment tilgængeligt efter en årrække.