Oversigt

På Tønder Kommunes Biblioteker har vi fagligheden og rammerne til at byde ind med forløb, der understøtter skolernes undervisning. På denne side er der en oversigt over en række tilbud vi har sammensat målrettet forskellige niveauer. Vi lægger bl.a. vægt på læselyst, frilæsning, informationssøgning samt kildekritik, da det er emner, hvor biblioteket helt naturligt kan spille ind.