Legeteket

Legeteket er en åben samling af legetøj og materialer til gratis udlån, som kan benyttes af enhver - børn og/eller voksne.

Der er mulighed for specialpædagogisk vejledning til låner, forældre og evt. andre voksne i relation til brugeren.
Idéen med Legeteket er at give børn bedre mulighed for at udvikle sig. Dog er der materiale, der kun lånes ud med vejledning såsom kommunikationshjælpemidler, kugledyner mm.

Tilbuddet gælder kun for borgere i Tønder Kommune.

Adresse: Toldbodgade 8, 6520 Toftlund

Kontakt & book tid:
Telefon: 74 92 98 09
E-mail: legeteket@toender.dk

Pædagogisk vejledning hver tirsdag fra 13.00 – 15.30 v. motorik- og specialpædagog Anette Petersen og specialpædagog Tilla Marie Bjerg. Nogle tirsdage, f.eks. i sommer- og juleferien, vil der ikke være vejledning. I så fald annonceres dette på Legetekets Facebook-side, som du kan finde her.

Vejledning gives også gerne via Legetekets mail: legeteket@toender.dk

Der er også mulighed for selv at orientere sig i Legetekets materialer i bibliotekets åbningstid, der dagligt er fra 7-22.

Du kan downloade Legetekets folder her: 

Folder-Legetek.pdf

 

På Legeteket finder du:

Emnekasser

Emnekasser er mest til institutioner/børnehaver, som inspiration til et tema. Ofte er indholdet bøger, konkreter og spil. Der er bl.a. emner såsom trafik, følelser, skoven, og kroppen.

Eventyr og teater

Det, at fortælle historier og spille teater for og med børn, giver rum for at udvikle børns fantasi, slevværd og sprogudvikling. Det kan også være med til at udvikle sammenhold og identitet i en børnegruppe.

Der er f.eks. fortælleklodser, konkreter til eventyr m.m.

Finmotorik

Styrk dit barns finmotorik med legetøj.

Når børn bruger deres hænder til forskellige aktiviteter udvikles og øves finmotorikken. Finmotorikken opøver bl.a. øje-hånd koordination, forskellige håndgreb og evnen til at bruge tommelfingeren. En god finmotorik er en forudsætning for at kunne forme bogstaver.

Form og farver

Materialerne udfordrer børn på områder som at kunne gruppere, lave mønstre, kategorisere og sortere. Er god til børn i 3-5 års alderen. Barnets kendskab til forskellige former er godt, da det senere er brugbart i faget matematik.

Grovmotorik

Ved at være fysisk aktiv forbedres indlæringsevnen, og gør det lettere at koncentrere sig. Under grovmotorik hører træning af balancen, kaste/gribe funktionen, hoppe, løbe og trille. At være fysisk aktiv styrker også koordinationen og musklerne.

Der er bl.a. gåspande og en terning med motoriske øvelser.

Konstruktionslegetøj

Med klodser kan børn bygge en hel verden, hvor de sammen stimulerer fantasi, empati og sociale kompetencer. Børn bruger deres logiske sans til problemløsning og deres kreativitet til at skabe.

Der er bl.a. morthunklodser med instruktionsbog, magneter, kuglebaner m.m.

Musikinstrumenter

At synge og spille musik sammen har mange fordele. Børn kan lære næsten hvad som helst gennem musik - tal, bogstaver, rim, takt og lyde. Det giver øvelse i socialt samvær, og er der bevægelse/dans koblet på, stimuleres koordination og balance også.

Rolle- og handlingslege

Der er mulighed for dukkeleg, lave mad, sygehus, politi og røvere m.m. Barnet bruger sine kreative og sociale evner samt øger ordforrådet, når de imiterer og leger voksenlege. Det giver barnet en forståelse og læring af verden omkring dem. Meget af materialet styrker også finmotorikken.

Sanser

Børn opdager verden og gør sig erfaringer gennem kroppen via sanserne. Disse indtryk og erfaringerne giver barnet hjælp til at bedømme og tolke nye indtryk. Hjernen trænes og udvikles ad den vej til, at barnet bliver et reflekterende menneske med et sprog.

Småbørn

Her findes udviklende og sjovt legetøj for børn op til 3 år. Det er materiale, der udvikler motorik, koordination, handlingsleg m.m.

Social indlæring

Børns relationer er af stor betydning for deres udvikling og trivsel. Hjælp barnet med at genkende og sætte ord på følelser og på forskellige sociale situationer.

Få erfaring med hvilke handlemuligheder der er, når følelserne er svære, samt hvad der er rigtigt og forkert at gøre i forskellige situationer udfra samtalekort og spil.

Sorteringsmaterialer

Materialerne er velegnede til begrebsindlæring, sortering og sammenligning.

Sorteringsmaterialer er også med til at give ro til børn, der har behov for at nedregulere aktivitetsniveauet.

Sprog og kommunikation

Samtaler mellem børn og voksne er vigtige for børns sproglige og kognitive udvikling. Via forskellige materialer lærer barnet om forskellige sproglige begreber. Der er mange muligheder for samtaler ud fra barnets begrebsverden.

Der er f.eks. spil, samtaleark, og sprogkufferter.

Strukturmateriale

Hjælper barnet med at holde styr på hverdagen. "Hvor lang tid" - "hvornår" - "hvad" - "hvordan" er spørgsmål børn ofte stiller. Forskelligt materiale kan støtte barnet. 

Her er der mulighed for at afprøve timetimere og piktogrammer mod forudgående vejledning på legeteket.