Toftlund Bibliotek

Inden Genforeningen i 1920 havde Sprogforeningen mange steder i Sønderjylland bogsamlinger med danske bøger, hvor medlemmerne kunne låne dansk litteratur. I Toftlund stod bogsamlingen hos byens boghandler, og hvis man gerne ville låne en dansk bog, skulle man gå gennem forretningen og ind i dagligstuen, hvor Sprogforeningens bøger var stillet op. Efter Genforeningen indgik Sprogforeningens bøger i det nye danske bibliotek, som en nydannet biblioteksforening med boghandleren som formand for i 1921 satte i verden. En indsamling blev sat i gang, og snart var der både 2.500 kr. og boggaver på 2.000 bind, som biblioteket kunne begynde med. Den 15. november 1921 blev et nyt ”Oplandsbibliotek” så indviet med lokaler i Søndergade 22, i to lejede værelser, indrettet med fire borde, en skranke og 12 stole. Læsestuen havde åbent hver aften fra kl. 19 til kl. 21.30, og om søndagen fra kl. 16 til kl. 21.30. Hurtigt kom biblioteket op på 180 lånere, der i bibliotekets første fire måneder lånte tilsammen 1.589 bøger, mens læsestuen blev besøgt af 800 læsere og lånere. Den første bibliotekar var også lærer, og ved siden af lærergerningen ydede han sammen med en anden lærer en enorm indsats med boglister og lånerlister, indtil to unge piger kom til og overtog.

I 1923 flyttede Oplandsbiblioteket til Villa Skovtoft på Skovvej, hvor biblioteket fik det ene af Ungdomsforeningens to lokaler, stadig med en lærer som bibliotekar. Det økonomiske grundlag med kun ganske små tilskud fra amtet kunne dog ikke blive ved med at bære Oplandsbiblioteket, så det blev nedlagt i 1934, og en ny biblioteksforening oprettet.

Villa Skovtoft på Skovvej 8, hvor Toftlund Bibliotek holdt til fra 1923

Sidst i 1934 bevilgede sognerådet 400 kr. til et nyt bibliotek, som blev kaldt ”Sognebiblioteket”, og i 1949 flyttede biblioteket til Søndergade 56, et forsamlingshus bygget af Dansk Forening, som havde vist sig at være for lille til forsamlingshusets aktiviteter. En bibliotekar blev ansat til at styre bibliotekets to ugentlige åbningstider. Sognebiblioteket fungerede frem til 1962, hvor det blev overtaget af Toftlund Kommune.  I 1973 flyttede biblioteket igen, til Handelsbankens gamle lokaler i Toldbodgade 13, hvor det boede indtil 1978, med en åbningstid på 2 gange 4 timer om ugen. I 1978 købte Nørre Rangstrup Kommune biografen og den tilhørende møbelbutik, og flyttede biblioteket til Torvegade 8 som et heltidsbibliotek sammen med biografen, samtidig udstyret med den første uddannede bibliotekar og biblioteksassistent. I 1980’erne blev der ansat en børnebibliotekar, og efterhånden en række af biblioteksmedhjælpere, så der i 1985 var otte ansatte i alt og 31 åbningstimer om ugen. I 1993 gik biblioteket direkte fra gummistempler til EDB, hvor der måtte lukkes i tre uger, da bestanden af bøger skulle inddateres. Personalet arbejdede i to-holds skift med opgaven, fordi der kun var to maskiner til inddateringen. Biblioteket afviklede i 1980’erne og 1990’erne teaterforestillinger for børn, forfatteraftener for voksne, etablerede udlån af musik, først kassettebånd og siden CD’er, havde et stort udlån af tegneserier, og meget eftertragtede arrangementer for pensionister med underholdning, både oplæsning og musik – da der kom flest kom der 160-170 deltagere –, Bibliotekernes Dag, f.eks. med emnet ”Biblioteket – en jungle af oplevelser” eller ”Pirater og sørøvere”, og udlån af legetøj. Nørre-Rangstrup Kommune havde udover biblioteket i Toftlund filialbiblioteker i Agerskov, Arrild, Branderup og Bevtoft, men de blev alle lukket kort efter 2000.

Da Toftlund Bibliotek begyndte at låne musik ud, blev der lyttet!

Bibliotekets Dag på Toftlund Bibliotek - En jungle af oplevelser!

I 2002-2003 blev biografen og biblioteket bygget om, multisalen blev etableret, og indgangen flyttet fra Torvegade til Toldbodgade. Med kun få ændringer ser biblioteket i dag ud som da det stod færdigt i 2003, og det kunne fejre sin 100-års fødselsdag den 15. november 2022.

Rejsegilde på ombygningen af Toftlund Bibliotek i 2002-2003

Toftlund Bibliotek

Det nuværende Toftlund Bibliotek

Lån og læs, hvis du vil vide mere: