Book kulturbussen

0. - 10. klasse

Vi kommer gerne ud på skolerne med kulturbussen. Vi tager bøger med og et lille hyggeligt rum, hvor litteraturen kan få lov til at spille hovedrollen. 

Et besøg af Kulturbussen kan tage flere former:

Udlån til frilæsning
Vi sørger for at bussen indeholder bøger, der passer til jeres klassetrin.
    

Booktalk og udlån til frilæsning
Vi kommer ud med bussen, hvori vi holder en booktalk, og afslutter med at eleverne kan låne bøger.
    

Højtlæsning og udlån af bøger
Vi hygger os i bussen med at læse en god bog højt, inden eleverne får muligheden for at låne bøger med hjem.
    

Litteratur til emnearbejde
Vi tager bøger med i bussen, der passer til klassens emnearbejde og eleverne får mulighed for at låne med hjem.
    

En helt femte ting, som vi ikke har tænkt på
Hvis I vil have besøg af Kulturbussen, er det væsentligt, at I henvender jer i god tid.