Sprog og kommunikation

Samtaler mellem børn og voksne er vigtige for børns sproglige og kognitive udvikling. Via forskellige materialer lærer barnet om forskellige sproglige begreber. Mange muligheder for samtaler ud fra barnets begrebsverden.

Under opbygning

Oversigt:

Materialer