Sanser

Børn opdager verden og gør sig erfaringer gennem kroppen, via sanserne. Disse indtryk og erfaringer giver barnet hjælp til at bedømme og tolke nye indtryk. Hjernes trænes og udvikles ad den vej til at barnet bliver et reflekterende menneske med et sprog.

Oversigt:

Materialer