Fotoudstilling om Wadden Tide på Tønder Bibliotek

09.09.19
Wadden Tide - en stedsspecifik skulpturudstilling ved Vadehavet

Wadden Tide - en stedsspecifik skulpturudstilling ved Vadehavet kan besøges i klitterne og på stranden ved Blåvandshuk i perioden 31.8. – 29.9. 2019. 

Fotograf Tim Johnson fra Isle of Wreight har fulgt processen i udstillingens opbygning og dokumenterer, når tolv danske og internationale kunstnere arbejder i klitterne og på stranden ved Blåvandshuk. Fotografierne afdækker de færdige værkers skjulte trin og dokumenterer processens nødvendige man- og maskinpower.  
Fotografierne sætter som skulpturudstillingen fokus på det stedsspecifikke ved kulturen og naturen omkring Vadehavet og zoomer ind på detaljer i værkernes materialer og udtryk.
Fotografierne viser, hvordan nogle af kunstnerne arbejder i stor skala med kæmpeværker, mens andre lader detaljen i det oversete få plads. Nogle forholder sig til det nære og konkrete, mens andre trækker store strøg fra Vadehavet til resten af verden.

Selve skulpturudstillingen, der placerer sig i både nationalpark og verdensarv, er skabt af udvalgte kunstnerne fra lande langs fuglenes Østatlantiske trækrute. Trækruten forbinder fuglenes vinterkvarter mod syd med yngleområderne i nord, og således er værkerne på skulpturudstillingen Wadden Tide gjort af kunstnere, der kommer fra Island i nord til Sydafrika i syd.

Find fotoudstillingen
I perioden fra d. 5.9. – 1.10. 2019 kan du opleve udstillingen af Tim Johnsons fotografier på Tønder Bibliotek, Richtsensgade 10, 6270 Tønder 

Fotoudstillingen på Tønder Bibliotek er frit tilgængelig for alle, der er ingen entré.  Det samme gælder skulpturudstillingen i klitterne og på stranden ved Blåvandshuk Fyr, Fyrvej 106, 6857 Blåvand. 
Følg også med på www.waddentide.dk og Facebook.

Udstillingen arrangeres af Kulturregion Vadehavet med støtte fra Nationalpark Vadehavet.