Grovmotorik

Ved at være fysisk aktiv forbedres indlærings-evnen og det er lettere at koncentrere sig. Under grovmotorik hører træning af balancen, kaste/gribe funktionen, hoppe, løbe og trille. At være fysisk aktiv styrker også koordination og muskler.

Oversigt:

Materialer