Infomedia

Infomedia

Adgang
Hjemmefra
Artikler fra danske aviser.

Danmarks største artikeldatabase med fuldtekst adgang til danske artikler fra landsdækkende dagblade som fx Berlingske Tidende, Politiken, Weekendavisen, Jyllandsposten og Information. M.h.t. Børsen er der kun adgang til det korte oversigtsformat.

EKSTRA-EKSTRA! Som en særlig service er der pga af den ekstraordinære situation lukket op for Infomedia, der nu midlertidigt kan benyttes hjemmefra. Du skal logge på som ved de de fleste af vore øvrige elektroniske databaser, med cpr og bibliotekspinkode.