Historiens Verden

Historiens Verden

Adgang
Hjemmefra
Omfattende dansksproget adgang til verdenshistorien.

Med knapt 20.150 A4-sider er "His­to­ri­ens Verden" den første komp­let­te danske ver­dens­his­to­ri­e på nettet.

"His­to­ri­ens Verden" er udviklet af Det His­to­riske Akademi og for­fat­tet af his­to­ri­ke­re med un­der­vis­nings­er­fa­ring fra grund­sko­le, gym­na­si­a­le ud­dan­nel­ser og u­ni­ver­si­te­ter.