Den danske ordbog

Den Danske Ordbog

Adgang
Fri adgang
Ordbog over sproget sådan som det tales og skrives af sprogbrugerne.

"Den Danske Ordbog" beskriver ordforrådet i moderne dansk fra ca. 1955 til i dag. Den giver besked om ordenes stavning, bøjning, udtale, oprindelse, betydning og brug. Ordbogen er udarbejdet på grundlag af et stort tekstkorpus og opdateres løbende.

Hent app'en:
Ordbogen fås også som app til både iPhone og Android.