Danmark set fra luften - før Google

Adgang
Fri adgang
Den store luftfotosamling på Det Kgl. Bibliotek er siden 2012 blevet digitaliseret og tilgængeliggjort via hjemmesiden ”Danmark set fra luften”.

Det digitaliserede indhold
Luftfotosamlingen består af ca. 2 mio. lodfoto og 1,5 mio. skråfoto. Lodfoto er taget fra stor højde til kortlægning eller militære formål, mens skråfoto er taget tættere på, hvor man tydeligt kan se gårde og huse. Luftfotografiets store periode strækker sig fra midten af 1930'erne til omkring 1960 - dog afbrudt af 2. Verdenskrig. Herefter blev det sværere for luftfotofirmaerne at afsætte deres billeder. De fleste havde nu rigeligt med fotografier af fødegården, og afvandringen fra landet tog fart. De tidligste fotos er fra midten af 1930 årene, og de sidste lodfoto er taget i 2009. Der er digitaliseret ca. 1,5 mio. luftfotos og heraf er ca. 1 mio. tilgængelig.

Crowdsourcing og brugerne
Når nye fotos kommer på sitet, er de markeret med røde nåle, og når de er blevet placeret korrekt, bliver nålen grøn. Danmark set fra luften er et crowdsourcing projekt, hvor alle kan blive oprettet som bruger. De fleste brugere starter med at finde fotos, som de har personlig interesse i.

Enkelte af brugerne bliver dog så grebet af ”puzzlespillet” med at få placeret fotos korrekt, så de går videre til andre områder, som de ikke har personlig interesse i. Brugere, der hjælper med at placere fotos, får point, og der er en intern konkurrence blandt brugerne, hvilket er med til at holde motivationen oppe. Der er ligeledes etableret et brugerforum, hvor man kan få råd og hjælp fra andre brugere. Ved antagelsen, at et geotag tager ca. 5 minutter, har brugerne lagt det, der svarer til 39 årsværk i arbejdet med at placere luftfotografierne korrekt!

Rettigheder
Alle luftfotos på Danmark set fra luften - før Google kan downloades og må bruges frit, f.eks. på hjemmesider eller i en artikel mod at kreditere Det Kgl. Bibliotek samt fotografen – f.eks.: Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.

Tags