Om dette arrangement

Tid
19:00
Pris
100 Kr
Lokalitet
Schweizerhalle - Tønder Kulturhus
Ribelandevej 39
6270 Tønder
Arrangører
Target

(Aflyst) Jeanette Varberg

Viking - Ran, ild og sværd

Vikingetiden er en af de helt centrale perioder i danmarkshistorien, og den er mere populær og fascinerende end det meste andet historie.

"Viking" er Jeanette Varbergs brede fortælling om vikingetiden – den tager fat, hvor "Fortidens Slagmarker" slap, men er i øvrigt sin helt egen fortælling.

Hun sætter vikingetogterne i centrum og skriver om de vikinger, der kom til at sætte deres spor i hele datidens Europa. Fra Irland til Rusland, fra Grønland til Middelhavet blev vikingerne en del af historien, og de træder frem i arkæologien og kilderne. Nordens krigere satte sejl i en jagt på guld, ære og i sidste ende land. Plyndringer, slagmarker og magtkampe, politiske magtspil, rænkespil og landvindinger er alle facetter af fortællingen om vikingerne ude i Skandinavien og Europa. Samtidig så tiden en stærk udvikling af de skandinaviske kongedømmer, store konger samlede magten og grundlagde det Danmark, vi kender. Heri spillede også kvinderne en afgørende rolle om end ofte i skyggen af deres mænd.

Mens vi normalt sætter vikingetidens århundreder fra midt i 700-tallet til midt i 1000-tallet, udvider Jeanette Varberg perioden, så vi får et spænd på godt 700 års historie. Baseret på arkæologiske fund og historiske kilder formidles et langt stræk fra 300-tallet til begyndelsen af 1100-tallet.