Social indlæring

Børns relationer er af stor betydning for deres udvikling og trivsel. Hjælp barnet med at genkende og sætte ord på følelser og på forskellige sociale situationer.

Materialer