Trendspotting i Tønder

09.04.18
Man er foran med udviklingsidéerne på Tønder Kommunes Biblioteker, som er blevet trendspottet og i næste uge præsenterer projektet 'Mens Vi Venter' på det årlige Bibliotekspolitiske Topmøde 2018' arrangeret af Danmarks Biblioteksforening.

Hvert år søger Danmarks Biblioteksforening efter udviklingsprojekter, der gør en forskel og som flere kulturpolitikere fra hele landet bør kende til. I 2018 har Tønder Kommunes Biblioteker for første gang og i samarbejde med Asyl Syd, søgt og blevet udtaget med projektet 'Mens Vi Venter'.

Nye metoder til kulturformidling for asylansøgere

Projektets navn fortæller næsten det meste. Det handler nemlig om at udvikle metoder til, hvordan asylansøgere på centrene i Asyl Syd, bedst anvender tiden på asylcentrene mens de venter på svar på deres ansøgning om ophold.

"Det er her, at biblioteket kommer ind i billedet med deres faglighed, som er helt unik. Bibliotekerne kan nemlig formidle den danske kultur, demokratiet og dannelsen" udtaler Lars Møldrup, fagchef for Asyl Syd.

'Kreativ formidling' og 'relationer' er nøgleordene i udviklingen af tilbuddene og aktiviteterne for asylansøgerne. Målet med kulturformidlingen er, at asylansøgerne forstår den formidlede kultur og er i stand til at gøre brug af den.

"Vi tror på, at det bedst sker når kulturformidlingen foregår gennem relationer i videst muligt omfang. For at mennesker kan tilegne sig kultur, og gøre brug af den, skal de opleve den i virkelige situationer og ikke gennem pjecer, oplæg og videoer" fortæller projektleder Ahmad Joumaa.

Aktiviteter og tilbud
KULTURBUSSEN er vores rullende bibliotek. Det danske folkebibliotek er et unikt fænomen, der afspejler det danske demokrati, dannelse og kultur. Med bussen når vi ud til asylanterne og introducerer dem til folkebiblioteket, som er en god indgangsvinkel til det danske samfund med alt lige fra, bøger, spil, digitale tilbud til SPROG- OG KULTURKUFFERTER.

DEMOKRATICAFÉEN introducerer asylanter til demokrati ved at de oplever det. I byrådssalen på Tønder Rådhus guider en lokalpolitiker beboerne rundt i den politiske beslutningsproces dér, hvor den foregår, og giver en fornemmelse af det nærværende demokrati, den almindelige borgers rettigheder og indflydelse.

INDBLIK I MIT LIV er et samarbejde med Tønder Gymnasium & HF om formidling af ungdomskultur. Her møder unge asylanter danske gymnasieelever omkring forskellige aktiviteter og dokumenterer hinandens forskellige liv.

OPLEV DANMARK giver asylanter kulturoplevelser, som er nemme at huske og relatere til. Det er fx ture til danske seværdigheder, mulighed for at være sammen med lokale borgere og foreninger. Bl.a. inviterede Tønder Gymnasium & HF unge beboere til at overvære årets musical på skolen. Derudover deltog beboerne på asylcentrene i en kultur og foreningsbasar.

STRIKKECAFÉ giver hver uge asylanter mulighed for at møde lokale borgere på Løgumkloster Bibliotek i en afslappet atmosfære omkring et fællesskab, der opfordrer til kulturudveksling trods sproglige udfordringer.

NY BOG, MENS DU VENTER er samling af personberetninger og råd fra mennesker der lever i et asylcenter eller som har været igennem asylsystem. Med bogen MENS DU VENTER formidler vi med hjælp fra asylansøgere idéer til, hvordan den svære ventetid kan håndteres.

Viden der er værd at dele

Projektet 'Mens vi venter' er unikt, fordi det kombinerer ny-udviklede koncepter med nye arbejdsmetoder.

SAMSKABELSE som arbejdsmetode danner grundlaget for projektet. AsylSyds ønske om at skabe en meningsfuld og værdig ventetid for asylanterne og bibliotekets ønske om at formidle dansk kultur imødegås ved at kombinere hinandens forskellige ressourcer og ved at inddrage almindelig borgere i kulturformidlingsprocessen.

BORGERE SOM KULTURBÆRERE er en stor ressource, når vi arbejder med kulturformidling. Alle mennesker bærer på en kultur, som kommer til udtryk i den måde vi anser verden på og den måde vi agerer i den på. Derfor kan alle være med til både at formidle kultur på en naturlig, autentisk og ikke planlagt maner. Langt de fleste af projektets tiltag tager netop udgangspunkt i tanken om at almindelige borgere kan facilitere en autentisk kulturformidling.

DEN OPSØGENDE VÆRT venter ikke på at gæsterne kommer, men finder dem, der hvor de befinder sig. Potentielle brugere, der er ressourcesvage kan netop blive brugere, hvis der investeres i, at de bliver gjort bekendt med de mange informationer, løsninger og oplevelser som bibliotekerne huser. Da det danske folkebibliotek er et specielt dansk fænomen, er det nødvendigt at gøre især udlændinge opmærksomme på de muligheder biblioteket rummer.

KULTURFORMIDLING IGENNEM RELATIONER er et ambitiøst koncept, der ikke alene sigter mod at formidle kultur, men også at sørge for at den formidlede kultur sætter sit præg på målgruppen. For at den formidlede kultur kan have indflydelse på målgruppen, skal den formidles igennem relationer. Grundtanken her er, at et oplæg om dansk kultur eller pjecer og foldere ikke har samme gennemslagskraft som en kultur formidlet af en person, som man har en relation til og som man holder af.

KREATIV KULTURFORMIDLING er nødvendig, når der arbejdes med målgrupper, der ikke har det store overskud. For at den formidlede kultur skal sætte sig og have en indflydelse skal den opleves, smages, føles, duftes, høres og ses.

OVERFØRBARHED af de udviklede koncepter og arbejdsmetoder er en guidende retningslinje for projektet. Igennem projektet har vi efterstræbt at udvikle værktøjer og koncepter, der er nemme at overføre til andre asylcentre og biblioteker. Dertil kan værktøjerne og koncepterne nemt overføres til arbejdet med integrationsborgere. Bibliotekerne der ikke har et asylcenter i deres by kan nemt overføre de afprøvede ideer til deres integrationsborgere. Opholdstilladelsen er det det eneste, der adskiller integrationsborgere fra asylanter. Behovet for at lære det danske samfund og kultur at kende er ligeså relevant og aktuelt for nye borgere som det er for asylansøgere.