Ny udstilling på Tønder Bibliotek: Bjørn Axelsen-Beck

07.05.19
Før/efter – og stadig den samme…

Udstillingen rummer bl.a. 2 stenskulpturer og 2 malerier, som Bjørne har lavet før han blev ramt af en blodprop i hjernen, efterfølgende har Bjørn genoptaget arbejdet med kunsten og lysten til at skabe.

Bjørn går til kunstundervisning ved VDSU, Tønder Ungdomsskole – et VoksenSpecialUndervisningstilbud i Tønder Kommune og som bl.a., henvender sig til mennesker med følgevirkninger efter erhvervet hjerneskade. Formålet er at give den enkelte nye handlemuligheder, at afhjælpe, begrænse eller kompenserer for funktionsnedsættelser og derved give den enkelte nye muligheder for aktivitet og deltagelse i samfundet.

Bjørn har været folkeskoleleder på en stor skole i Århus, han nyder at se mennesker vokse via kommunikation, samarbejde og sport, hvortil han også har skrevet bøger og lavet radioudsendelser.

Bjørn har også en stor og bred viden inden for neuropædagogikken. Således har han i flere år haft et konstruktivt samarbejde med hjerneforsker Kjeld Fredens og sammen har de holdt adskillige foredrag rundt i landet. Med den neuropædagogiske viden som Bjørne har, opstår der et skabende undervisningsmiljø. Som både Bjørn, undervisere og kursister har glæde af.

Bjørn er meget bevidst om, hvordan han kan promte og arbejde med den del af sin hjerne, hvor han har sin skade – og over tid skabe nye funktionelle stisystemer i hjernen

Kunstlærer på VSU Mette Marie Tarp fortæller at Bjørn i rolige rammer i kunstlokalet med mindfulness musik i baggrunden. At arbejde og tænke kreativt giver Bjørn en indre ro, glæde og livskvalitet – han har evne til at komme i flow, hvor man glemmer tid og rum – hvor udfordring og kompetencer går i et med hinanden. Denne tilstand udskiller en stor lykkefølelse i kroppen og samtidigt udvikler og promter man sin hjerne.

Tag turen på biblioteket og glæd dig til at opleve ”Før/efter – og stadig den samme”

Materialer