E-bøger frit tilgængelige for folkebibliotekernes brugere

06.09.22
Nu kan du frit søge i e-bøger inden for en række fagområder.

Det Kgl. Bibliotek har, som led i at levere indhold til brugerne på nye måder, indkøbt 70 faglitterære e-bøger på engelsk til folkebibliotekerne. Centralbibliotekerne har hjulpet med udvælgelsen af materialerne for at sikre, at niveauet fagligt passer til folkebibliotekernes brugere, og at emnerne er relevante.

Der er købt titler inden for emneområderne bæredygtighed, energi, fake news, sociale medier og verdenskrig. Der er indkøbt flest e-bøger inden for historie.

Sådan søger: Den nemmeste måde at få titlerne frem, er ved udfor søgefeltet på bibliotekets hjemmeside at sætte søgeparametret til "Søg i Ebøger (andre sprog)". Du kan også i denne indstilling evt. tilføje fagtermer på engelsk. I det søgeresultat du får, kan du så i venstre side under "Afgræns din søgning" - "Kilde" vælge "Kb-ebøger".

Har du brug for hjælp er du altid velkommen til at kontakte biblioteket.

Rigtig god fornøjelse.