Klassikerdagen d. 18. september

11.09.18
Steen Steensen Blicher (1782-1848) er en rigtig klassiker. Hans forfatterskab er ikke bare blå-stemplet som en del af en ministeriel Kanon, hans værker er levende ved at blive brugt igen og igen: Vi synger Sig nærmer tiden, Det er hvidt herude og Jyden han æ stærk aa sej. Og i skolen stifter vi bekendtskab med Blichers tragiske fortælling fra 1829, Hosekræmmeren. Hvem husker ikke det lille vers som er novellens motto: ”Den største Sorg i Verden her, er dog at miste den, man har kær”.

Disse eksempler fra Blichers verden antyder hvilke elementer hans berømmelse og klassikerstatus hviler på:
– Den melankolske erkendelse af livets endelighed (”Sig nærmer Tiden..”) 
– naturen som den realistisk ses og opleves (”Det er hvidt herude”)
– det jyske sprog som bærer af en særlig jysk livsholdning (”Jyden han æ stærk å sej”) 
– og som det mest almene – og derfor også evigt aktuelle: konflikten mellem kærlighed og normer som Hosekræmmeren viser.
Alt sammen skrevet med Blichers psykologiske indsigt, empati og sans for den afgørende detalje.

Materialer