Booktalk #2 - Klassikere - Ole Bang Christensen

12.11.18
Ole medbragte i sin booktalk #2 et skønsomt udvalg af ældre klassikere - løseligt spredt ud over tid og sted...

Her følger listen over de klassikere der blev præsenteret den 8. november:

Lev Tolstoj: Sevastopol fortællingerne. -  3 fortællinger fra Krimkrigen (1853-56) centreret omkring havnebyen Sevastopol. Har karakter af krigsreportage, og indeholder den virkelighedsfornemmelse og realisme der er baggrunden for Tolstojs mesterskab

Percy B. Shelley: Den følende Blomst. -  Allegorisk digt om verdens foranderlighed af stor lyrisk skønhed og musikalitet

Thomas Mann: Doktor Faustus. - Thomas Manns sidste store roman. Bygger på myten om Faust. Komponisten Adrian Leverkühn sælger sin sjæl til Djævelen for at opnå overmenneskelig evne til at udvikle og komponere over et nyt tonesystem. Et værk fuldt af allusioner og allegorier om kunst, kultur, kærlighed og historisk betingethed. Relaterer til dæmonien i mellemkrigstidens Tyskland og til den tyske kulturs efterfølgende forfald og undergang i totalt barbari.

Mikhail Bulgakov: Mesteren og Margarita. -  Stor magisk, fabulerende, eksistentialistisk og ætsende satirisk samfundsroman på flere planer der til sidst forenes. Om kærligheden og det gode og det onde, ikke som hinandens modsætninger, men som hinandens forudsætning. Opnåede kultstatus ved udgivelsen i Vesten i 1968.

Ovid: Elskovskunsten. - Vakte ved udgivelsen år 1 f.  Kristi stormende jubel hos romerne, men vakte kejserdømmets mishag. Poesi der hylder kærligheden i yndefulde, stærkt sanselige digte. Erotik uden traumer og komplekser, det er fryden ved hele den erotiske verden der kendetegner samlingen

Virginia Woolf: Mrs. Dalloway. - Roman der følger Clarissa Dalloway igennem en dag, den junidag hvor hun planlægger sit store aftenselskab. Romanen udgør med V.W´s brug af fortælleteknikken Stream of Consciousness på samme tid en fascinerende helhed og en fortælling fyldt af fantastiske detaljer. Foruden at give et sammensat portræt af Clarissa, vises også hvordan de mange tilstedeværende figurers virkeligheder griber ind i hinanden.

Michael Cunningham: Timerne. - Roman (1998) inspireret af Mrs. Dalloway, hvis arbejdstitel var "The Hours". Tre kvinder følges i tre fortællespor: historien om Clarissa i en nutidg ramme, husmoderen Laura Brown der i 1949 lukker sig inde på et motelværelse for at læse Mrs. Dalloway, og fortællingen om Virginia Woolf der under arbejdet med at skrive Mrs. Dalloway kæmper imod depression og dystre tanker. Alle 3 kvinder følges med stor psykologisk indsigt over een dag og har en række fællestræk: deres kredsen om selvmordet som mulighed, fraværet af nære familierelationer og litteraturen som livets salt.

B.S. Ingemann: Morgen- og Aftensange. - Digte og salmetekster skrevet, ikke så meget af en præst og teolog som af en digter og lektor i dansk ved Sorø Akademi. Det mærkes på disse fine tekster, der aldrig bliver formanende, men indirekte skriver Guds rige frem i smukke ordbilleder, der er forlenet med barnets intuitive tryghed ved og evne til at kunne hvile i noget der er større end det selv.

Lev Tolstoj: Krig og Fred, bd. 1-2. Tolstojs store og ambitiøse roman om optakten til og Napoleons felttog ind i Rusland i 1812, oplevet igennem det russiske folk. Af nogle stadig betragtet som den bedste roman nogensinde, en roman hvis betydning rækker op i vor egen tid.

Tags
Materialer