Biblioteksbesøg og inspiration til læsning

3. - 4. klasse

 

På mellemtrinnet kan eleverne lære biblioteket og dets tilbud mere indgående at kende og så skal eleverne have inspiration til læsningen. Vi introducerer eleverne til bibliotekets relevante tilbud – både fysiske og digitale - tager en snak om hvad man kan og må på biblioteket og så afholder vi en booktalk, så eleverne kan få inspiration til deres læsning. Afslutningsvis tager vi en rundvisning på biblioteket, og så skal der selvfølgelig være tid til at låne bøger med hjem.

Klassetrin: 3. - 4. klasse

Udbytte: Giver eleverne et indblik i hvad biblioteket er og hvordan de kan bruge det

Varighed: 1-2 lektioner

Hvornår: Efter aftale 

Hvor: På biblioteket

Kontaktperson: Anne Eriksen - ale1@toender.dk