Online Kildekritik

7. – 9. klasse

I dette forløb hjælper vi eleverne til at blive bedre til informationssøgning på internettet. Vi giver dem en forståelse af kildekritik og hvilke faldgruber der er, når man søger information på nettet.

Vi kigger både på, hvordan man finder de gode søgeord og hvordan man søger præcist på internettet, samt hvordan man kritisk vurderer, om en internetkilde er til at stole på.

I forløbet vil eleverne skulle afprøve den viden, de tilegner sig i praksis, hvorfor eleverne allerede inden forløbet skal deles op i grupper af to. Forløbet fungerer bedst, hvis eleverne har et emne, de kan tage udgangspunkt i, således de har noget konkret at arbejde med. Dette kan fx være et oplæg til en skriftlig opgave.

Klassetrin: 7. - 9. klasse

Udbytte: Eleven får forståelse for kildekritik, kan målrettet informationssøge og finde relevant materiale til egne opgaver.

Varighed: 1 lektion

Hvornår: Efter aftale 

Hvor: I skolen

Kontaktperson: Anne Eriksen - ale1@toender.dk